រូបភាព ១៥សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វឆ្កែដែលធ្វើខ្លួនឯងដូចជាមនុស្សអញ្ចឹង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៦ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៦:២២នាទី

ទាំងនេះគឺជារូបភាពដ៏អស្ចារ្យដែលបានបង្ហាញពីសត្វឆ្កែដែលពួកវាកំពុងធ្វើដូចជាខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរ។ ពួកវាមើលទៅពិតជាឆ្លាត និងគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រប់ៗគ្នា។ តោះសូមមើលសកម្មភាពរបស់ពូកគេទាំងអស់គ្នា។

ប្រភព៖ Brightside

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់