១៤ សន្លឹករបស់សត្វឆ្កែទោះបីឥឡូវធំហើយតែនៅធ្វើរឿងដដែលដូចកាលពីនៅតូច


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៩ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៧:៤១នាទី

មិនថាមនុស្ស ឬសត្វទេពេលខ្លះគឺតែងតែធ្វើរឿងខ្លះដូចខ្លួនឯងនៅកាលពីតូចអញ្ចឹងបើទោះបីខ្លួនឯងឥឡូវធំពេញវ័យក៏ដោយ។ ពោលដូចរូបរបស់សត្វឆ្កែទាំងនេះអញ្ចឹងដែរដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការថតរូបរបស់ខ្លួនគេដូចកាលពួកគេនៅពីតូចអញ្ចឹងដែរ។ តោះមើលទាំងអស់គ្នាថាពួកគេបានប្រែប្រួលប៉ុនណា ហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុនណាទាំងអស់គ្នា។

ថតរូបជាមួយម្ចាស់តាំងពីតូចដល់ធំ

កាលពីតូចកំពូលដេកធំក៏នៅតែចឹង

ធំឡើងនៅតែស្លៀកពាក់ដែលពួកគេចូលចិត្ត

កាលពីតូចដេកលើតុសមដល់ធំលែងសមហើយ

នៅពីតូចម្ចាស់លើកឡើងខ្ពស់ ដល់ធំលើកលែងបាន

គេធំហើយមានរោមច្រើនជាងមុន

កាលពីតូច និងធំមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេ

ធំឡើងស្អាតជាងមុន

ធំឡើងមានស្ទិលថតជាងមុន

មុខគេកំសត់ដូចកាលនៅតូចដែរ

ទំលាប់លេងដូចមុន

កំពូលដេកដូចមុន

ទោះឥឡូវយើងធំក៏ដោយតែមិត្តភាពនៅតែមាន

អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺអង្គុយលើព្រិល

ប្រភព៖ Brightside

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់