១៥ សន្លឹកមុន និងក្រោយសត្វទាំងនេះបានធំធាត់ឡើងជាមួយគ្នា


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១១ មេសា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៣:៤៥នាទី

មិនថាមនុស្ស ឬសត្វទេសុទ្ធតែមានមិត្តហើយរស់នៅជាមួយគ្នា។ មនុស្សក៏ដោយសត្វក៏ដោយសុទ្ធតែបានរស់នៅ និងមានអនុស្សវរីយ៌ជាមួយគ្នាដូចរូបទាំងនេះអញ្ចឹងដែរដែលបានបង្ហាញពីមិត្តភាពរបស់ពួកគេតាំងពីគេនៅតូចរហូតដល់ធំ។ តោះមើលទាំងអស់គ្នាតែម្តងថាពួកគេមានអ្វីប្លែកឬអត់ពេលពួកគេធំអស់។

មិត្តភាពជារៀងរហូត
៤នាក់បានហើយ
២នាក់បានហើយ
យ៉ាងណាក៏យើងនៅតែជាមិត្តនឹងគ្នា
នេះហៅថាមិត្តភាព
មិត្តល្អ
ភាពស្និតស្នាលរបស់ពួកយើង
មិត្តភាព
៣នាក់បានហើយ

ប្រភព៖ Brightside

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់