មុននេះបន្តិច Facebook មានបញ្ហាបើកមិនចេញដោយមិនដឹងមូលហេតុ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៨:៥៥នាទី

បើសិនជាអ្នកបានបើក Facebookព្រឹកនេះអ្នកនឹងបានឃើញថាវេបសាយរបស់ Facebook បើកមិនចេញនោះទេពោលគឺឃើញតែសារ “Sorry, something went wrong.” ។ យើងមិនទាន់បានដឹងពីបញ្ហាច្បាស់នៅរឿងនេះនៅឡើយទេគ្រាន់តែខាង Facebook បាននិយាយក្នុងសារដដែលថា “We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can.” 

បើសិនជាអ្នកបើកវេបសាយតាមរយៈកុំព្យូទ័រ ឬតាមទូរស័ព្ទគឺមិនចេញដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនលេងឆាតជាមួយ Massenger គឺបានធម្មតាចឹងមានប្រហែលជាខាង Facebook កំពុងក្រែប្រែមុខងារ ឬបន្លែមមុខអ្វីមួយហើយមើលទៅ។

យើងនឹងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាថា Facebook មានបញ្ហារអ្វី នឹងដំណើរការនៅម៉ោង ៩កន្លះឬ អត់។

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់