បទចម្រៀង “ប្រុសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា” បានចេញជា MV ហើយ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ០៩:១៦នាទី

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលបានស្គាល់ និងធ្លាប់បានស្តាប់បទចម្រៀង “ប្រុសម្នាក់នេះសំខាន់នៅពេលណា” ហើយពេលនេះបទនេះបានចេញជា MV ជាផ្លូវការហើយ។ សម្រាប់ MV នេះផងដែរត្រូវបានដឹងនាំថតដោយលោក៖ Jan Trnka និងមានការសហការពី V Studios និង Mustache Bandផងដែរ។ តោះសូមរីករាយទស្សនាទាំងអស់គ្នា។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់