ឱកាសល្អសាលាសិល្បៈហ៊្វូណនបើកបង្រៀនតន្រ្តីបុរាណខ្មែរ “រនាតឯក”


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៦ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ២១:៤២នាទី

បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត និងស្រឡាញ់នៅឧបករណ៌ភ្លេងតន្ត្រីខ្មែរពេលនេះមានសាលាបើកបង្រៀនហើយ។ សាលាហ៊្វូណនបានបើកបង្រៀននៅឧបករណ៌តន្ត្រីបុរាណខ្មែរមួយគឺ ឧបករណ៌ រនាតឯក ដែលមានម៉ោងសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសជាច្រើន និងថែមទាំងមានតម្លៃសិក្សារសមរម្យទៀតផង។

  • សម្រាប់ម៉ោងសិក្សារមានថ្ងៃ ចន្ទ ព្រហស្បតិ៍ និងសុក្រ ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១១ព្រឹក តម្លៃ ២៥ដុល្លារក្នុងមួយខែ
  • សម្រាប់ម៉ោងសិក្សារមានថ្ងៃ ចន្ទ ព្រហស្បតិ៍ សុក្រ សៅរ៍ និងអាទិត្យ  ម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ១១ព្រឹក តម្លៃ ៣៥ដុល្លារក្នុងមួយខែ
  • សម្រាប់ម៉ោងសិក្សារមានថ្ងៃ សៅរ៍ និងអាទិត្យ តម្លៃ ២០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
  • សម្រាប់ម៉ោងសិក្សារមានថ្ងៃ អាទិត្យ តម្លៃ ១៥ដុល្លារក្នុងមួយខែ

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអ្នកអាចទាក់ទងតាមលេខ៖ 096 20 30 240 / 010 24 73 41

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់