ឈុតឆាកកុហកក្នុងកុនទាំង ១២ដែលគ្រប់គ្នាជឿឡើងស៊ប់


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១០:៣១នាទី

បើនិយាយពរឿងកុន ឬភាពយន្តនោះមិនថាក្មេង ឬចាស់ទេសុទ្ធតែបានទស្សនាទាំងអស់តែមានដឹងអត់ថាចំនុចខ្លះនៅក្នុងភាពយន្តនោះគឺជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះ។ បើអ្នកមិនជឿសូមមើលរូបខាងក្រោមនេះអ្នកច្បាស់ជាភ្លឺភ្នែកជាក់ជាមិនខានថាពីមុនកុនដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពិតជាបានបោកយើងគ្រប់គ្នាមែន។

ប្រភព៖ brightside

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់