កវីនិពន្ធនូហាច


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ៣០ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៨:៥១នាទី

កវីនិពន្ធនូហាច កើតនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩១៦។ នៅឃុំកំពង់ព្រះ ស្រុកសង្កែ ខែត្រ បាត់ដំបង។ ស្នាដៃរឿងរបស់លោកមានដូចជា៖

  • រឿងផ្កាស្រពោន (១៩៤៩)
  • រឿងមាលាដួងចិត្ត( ១៩៧២)
  • រឿងត្រួយជីវិត (១៩៧៣)
  • រឿងលាវណ្យ និងរវិន្ទ (១៩៥៥)
  • រឿងនារីជាទីស្នេហា (១៩៥៣)

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់