រៀបរាប់ពីប្រទេសជប៉ុន


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៣ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១១:១៩នាទី

 • ប្រទេសជប៉ុនមានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីភាគបូព៌ា។
 • មានផ្ទៃដី ៣៧៧ ៩២៩ គីឡូម៉ែតការេ។
 • មានប្រជាជនចំនួន ១២៦លាននាក់ ក្នុងឆ្នាំ ២០០០។
 • អាត្រាកំនើនក្នុង១ឆ្នាំ ០.១៨ ភាគរយ។
 • មានរាជធានីឈ្មោះ តូក្យូ។
 • ភាសាផ្លូវការ គឺភាសាជប៉ុន។
 • រូបិយបិណ្ណ យេន។
 • មានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹងសមុទ្ទអូឌុតស៍។
 • មានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់នឹងសមុទ្ទជប៉ុន។
 • មានព្រំប្រទល់ខាងត្បូងជាប់នឹង សមុទ្ទចិន។
 • មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ នឹងមហាសមុទ្ទប៉ាស៊ីភិច។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់