បើសិនជាយើងនិយាយពីខេត្តសៀមរាបច្បាស់ណាស់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរនឹងនឹកដល់ប្រាសាទអង្គរវត្តមុនគេតែម្តង ហើយបន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តដែលភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទស្សនាក៏មានប្រាសា...