ប្លែកៗ

១៧ សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វឆ្មាដ៏អស្ចារ្យ

១៧ សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វឆ្មាដ៏អស្ចារ្យ

ថ្ងៃទី០៥ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៩:៥៦នាទី

ជឿអត់ថាសត្វឆ្មាជាសត្វដែលឆ្លាតព្រោះថាពេលខ្លះវាបានបញ្ចេញនូវសត្វភាពដែលអាចធ្វើឲ្យយើងហួសចិត្តបានផងដែរ។ បើអ្នកជាអ្នកចញ្ចឹមសត្វឆ្មាអ្នកប្រាកដជាបានឃើញថាពួកវាឆ្លាត និ...

១៥ សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វមានផ្ទៃពោះដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់

១៥ សន្លឹកបង្ហាញពីសត្វមានផ្ទៃពោះដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់

ថ្ងៃទី០៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១០:៥២នាទី

ក្នុងនាមជាម្តាយម៉្យាងនាពេលអនាគតគឺតែងតែចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្អាត និងកូនមានសុខភាពល្អ។ បើយើងមកមើលសត្វទាំងនេះវិញពួកវាក៏មិនខុសពីមនុស្សយើងដែរពួកវាក៏មានចិត្តស្រឡាញ់កូនរបស់...

ឈុតឆាកកុហកក្នុងកុនទាំង ១២ដែលគ្រប់គ្នាជឿឡើងស៊ប់

ឈុតឆាកកុហកក្នុងកុនទាំង ១២ដែលគ្រប់គ្នាជឿឡើងស៊ប់

ថ្ងៃទី០៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១០:៣១នាទី

បើនិយាយពរឿងកុន ឬភាពយន្តនោះមិនថាក្មេង ឬចាស់ទេសុទ្ធតែបានទស្សនាទាំងអស់តែមានដឹងអត់ថាចំនុចខ្លះនៅក្នុងភាពយន្តនោះគឺជាការកុហកតែប៉ុណ្ណោះ។ បើអ្នកមិនជឿសូមមើលរូបខាងក្រោម...

សត្វ ១៣ប្រភេទដែលពិតជាមានលើលោកយើងពិតមែន

សត្វ ១៣ប្រភេទដែលពិតជាមានលើលោកយើងពិតមែន

ថ្ងៃទី០២ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១៣:២៣នាទី

អ្នកប្រហែលជាបានស្គាល់សត្វជាច្រើនដែលបានរស់នៅលើផែនដីរបស់យើងនេះរួចមកហើយដែលមានដូចជាសត្វ មាន់ គោជាដើម។ សម្រាប់អត្ថបទនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានូវសត្វចំនួន ១៣ប...