ភិរម្យ ង៉ុយ កើតពីគ.ស១៨៦៥ នៅឃុំកំបូល ស្រុកភ្នំពេញ ខែត្រកណ្តាល។ បិតានាម អ៊ុក ធ្វើជាមេឃុំ ងារជាចៅពញាធម្មធារា។ ចូលរៀននៅវត្តអង្គបឹងចក ក្នុងឃុំកំណើត ហើយបួសជាសាមណេរ...