ស្ពានសេកុង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៤ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៤០នាទី

ខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តក្រចេះនិងរតនគីរីពេលយើងធ្វើ ដំណើរទៅតែងបានឆ្លងស្ពានមួយដែលឆ្លងកាត់ទន្លេសេសាននាខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមាន លក្ខណះស្រស់ស្អាតហើយមានទឹកហូរពីក្រោមស្ពានគូជាទីពេញចិត្តស្ពាននោះគេបានដាក់ ឈ្មោះថាស្ពានសេកុង។សូម នាំគ្នាទៅឈរលើស្ពានសេកុងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធ៕

ខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺជាខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តក្រចេះនិងរតនគីរីពេលយើងធ្វើ ដំណើរទៅតែងបានឆ្លងស្ពានមួយដែលឆ្លងកាត់ទន្លេសេសាននាខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមាន លក្ខណះស្រស់ស្អាតហើយមានទឹកហូរពីក្រោមស្ពានគូជាទីពេញចិត្តស្ពាននោះគេបានដាក់ ឈ្មោះថាស្ពានសេកុង។សូមនាំ គ្នាទៅឈរលើស្ពានសេកុងដើម្បីស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធ៕

រូបភាពពីវេបសាយsroksrear.com

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់