អត្ថបទចុងក្រោយ

Technology Issues for Research Papers

Technology Issues for Research Papers

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៨:០៨នាទី

E-mail is the main daily regimen of an IT professional. Its within workplaces as an important form of connection, plus some agencies use it better than others. There exists a big difference between an excellent email and an email that is poor. We periodically could get undesirable routines from others or personnel, causing our e-mails to come under the bad email type.

College Research Paper Topics

College Research Paper Topics

ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៧:៤៥នាទី

The Purpose Of Information Technology In Marketing And Sales Business

The Purpose Of Information Technology In Marketing And Sales Business

ថ្ងៃទី១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង០០:១០នាទី

Developmental Variations Of Middle, Simple And High School Students

Developmental Variations Of Middle, Simple And High School Students

ថ្ងៃទី១២ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង០០:៥២នាទី

វប្បធម៌

អ្វី​ទៅ​ជា “ភាសា”?

អ្វី​ទៅ​ជា “ភាសា”?

ថ្ងៃទី២០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង២២:១៥នាទី

ភាសា ជា​បាតុ​ភូត​នៃ​សង្គម​មនុស្ស ដែល​កើត​ចេញ​ពី​តម្រូវ​ការ​របស់​មនុស្ស ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ទាំង​ក្នុង​ជីវភាព​សម្ភារៈ និង​ជីវភាព​ចិត្ត​គំនិត​ដែល​មនុស្ស​ប្រើ​ជា​មធ្យោបាយ សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា។ ឧទាហរណ៍ ៖ ភាសា​ខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស ភាសា​បារាំង ភាសាចិន... ។ល។

ពន្យល់​ឲ្យ​ច្បាស់​អំពី “សិល្បៈ” ឬ”សិល្ប៍”

ពន្យល់​ឲ្យ​ច្បាស់​អំពី “សិល្បៈ” ឬ”សិល្ប៍”

ថ្ងៃទី២០ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង២២:០៦នាទី

HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology

HBOs VICE spreads misinformation about biotechnology

ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៤:២១នាទី

Critical Analysis Paper Topics

Critical Analysis Paper Topics

ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង១៩:៣៧នាទី

ប្រាសាទបុរាណ

លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរ

លទ្ធិព្រាហ្មណ៍ក្នុងសង្គមខ្មែរ

ថ្ងៃទី១១ ខែ​មិនា ឆ្នាំ២០១៤ ម៉ោង០៧:២៧នាទី

សាសនាព្រាហ្មណ៍បានចូលមកចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់​មកហើយ ហើយមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនខ្មែរ ដោយបន្សល់ទុកនូវទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមខ្មែរ។ ការរីកចម្រើននៃ...

ប្រាសាទបាយ័ន

ប្រាសាទបាយ័ន

ថ្ងៃទី១២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៤:២២នាទី

អត្ថន័យខ្លះនៃការកាសាងប្រាសាទបែរមុខទៅខាងកើត

អត្ថន័យខ្លះនៃការកាសាងប្រាសាទបែរមុខទៅខាងកើត

ថ្ងៃទី០៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:២៨នាទី

ប្រាសាទបន្ទាយក្តី

ប្រាសាទបន្ទាយក្តី

ថ្ងៃទី២១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង២០:៣១នាទី

រឿងព្រេងនិទាន

ពិពណ៌នា​អំពី​រឿង​ធនញ្ជ័យ

ពិពណ៌នា​អំពី​រឿង​ធនញ្ជ័យ

ថ្ងៃទី០៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង០៥:៥៨នាទី

ក/. ចំណង​ជើង​រឿង ៖ រឿង​ធនញ្ជ័យ​តាម​ស័ព្ទ​បាលី នៃ​ពាក្យ​នេះ​ថា "ធន + ញ្ជ័យ" ឬ "ធន + ជ័យ" ប្រែ​ថា ធន គឺ​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ ឯ​ជ័យ គឺ​ជ័យ​ជំនះ ឬ​និយាយ​ថា អ្នក​មាន​ជ័យ​ជំនះ គឺ​បញ្ញា​ការ​ឈ្លាស​វៃ​របស់​បុគ្គល​ធនញ្ជ័យ ដែល​ហៅ​ថា "អរិយទ្រព្យ"។ ចំណង​ជើង​រឿង​នេះ អាច​មាន​ការ​ភាន់​ច្រឡំ ព្រោះ​ថា ៖ មាន "ធនញ្ជ័យ" ឬ​ថា អាជ័យ​ទៀត តែ​តាម​ពិត...

ពិពណ៌នាសង្ខេបពីរឿង មាលាដួងចិត្ត

ពិពណ៌នាសង្ខេបពីរឿង មាលាដួងចិត្ត

ថ្ងៃទី២៣ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៧:៥៧នាទី

យល់ដឹងពីប្រេតទាំង ១២ ពួក

យល់ដឹងពីប្រេតទាំង ១២ ពួក

ថ្ងៃទី០២ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៧:១៤នាទី

ប្រភពនៃពាក្យថា “ជ័យហោង សួស្តិ៍ហោង”

ប្រភពនៃពាក្យថា “ជ័យហោង សួស្តិ៍ហោង”

ថ្ងៃទី២៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង១៤:២០នាទី